Your Bulgarian EMS Supplier
Фирмата разполага с обучен и квалифициран персонал за ръчните операции, както и със следното оборудване:

- 2 SMD линии състоящи се от 5 SIEMENS машини за SMD монтаж с възможности за обработка на платки с размери от 50х50 mm. до 500х460 mm. и монтаж на компоненти от 0201 до 55х55 mm. Максимална скорост от 68000 компонента на час

- оборудване за DIP и POP монтаж

- тунелна пещ HELLER

- стенсил принтери DEK

- безоловна и оловна спойки вълна KIRSTEN

- автоматична oптична инспекция MARANТZ

- Обучен и квалифициран персонал за ръчните операции
ИТ Индустриални Технологии ©

Web design by Crimson Penguin